Articol publicat in: Cultura, Educatie, Mass-media


Recent ncheiata edi?ie a Universit??ii`Populare de Var? de la V?lenii de Munte a avut menirea s? continuie tradi?ia acestui gen de manifest?ri ?i s? reafirme ora?ul nostru ca un centru cultural de prestigiu.

Edilii (n mod special primarul Stelian Manolescu) au avut grija ca sediul Universit??ii s?-?i primeasc? oaspe?ii ntr-o ?inut? arhitectonic? excep?ional?, modern?, multifunc?ional?, demn? de un ora? european. Sala de expozi?ii, construc?ie nou?, precum ?i spa?iile interioare, cu expozi?ii de art? plastic? ?i libr?rie, cu fotomontaje prezentnd momentele de referin?? din istoria Universit??ii, mobilierul conceput dup? ul- timele modele n materie de design, c?ldura gazdelor ?i interesul ar?tat de invita?i ?i de localnici (n prima zi), toate acestea au reprezentat eviden?ele unei manifest?ri de interes cultural cert.

Invita?i de marc?, oameni de cultur?, personalit??i politice din tot spectrul parlamentar, istorici ?i scriitori s-au reunit la V?lenii de Munte n spa?iul generos al Universit??ii patronate de spiritul tutelar al lui Nicolae Iorga.

Omniprezen?i, consilierii locali, au sprijinit fiecare manifestare iar directoarea Casei de Cultur?, Iulia M?rg?ritescu, a fost un amfitrion cu stil. n mod evident, n compara?ie cu anii trecu?i, umbri?i de excese politice exclusiviste, spiritul democratic s-a manifestat din plin n ceea ce prive?te structura organizatoric?, accesul la cursuri ?i con?inutul prelegerilor ?i al meselor rotunde.

Totu?i… din dragoste pentru opera lui Nicolae Iorga ?i din sincer respect pentru eforturile consiliului local, ne permitem s? semnal?m cteva aspecte care, n opinia noastr?, au creat un deficit de imagine manifest?rilor din anul acesta. Cu minime eforturi de voin?? necesare consensului cultural ntre organizatori (?i finan?atori!), Universitatea de la V?lenii de Munte ar putea s? redevin? ceea ce a fost n toat? str?lucirea ei.

Ca participant la toate edi?iile moderne, m? delimitez de tn?rul secretar de stat din Ministerul Culturii si Cultelor ?i nu consider c? nainte de 1989 Universitatea a fost o ?coal? a ndoctrin?rii: stau m?rturie documentele intrate n arhiv?, prelegerile academicienilor ?i universitarilor, ale oamenilor de art? ?i de ?tiin?? care au conferen?iat.

Poate c? n viitorul apropiat, o istorie a Universit??ii de Var? ar fi necesar s? apar? pentru a nu se mai induce astfel de aprecieri distorsionate.

Credem c? ar fi necesar pentru interesul publicului auditor revenirea la vechea structur? a succesiunii activit??ilor culturale: o zi a istoriei, o zi a literaturii, o zi a ?tiin?elor, o zi a religiei ?i a tradi?iilor, o zi a politologiei. Diminea?a-prelegeri, dup?amiaza- mese rotunde iar seara tradi?ionalele spectacole cu premiere cinematografice, cu spectacole de teatru ?i muzic? simfonic?/popular?. Unde sunt lans?rile de carte att de familiare cursan?ilor?

Credem c? la V?lenii de Munte este o cetate a culturii nu numai pentru trecutul s?u, ci ?i pentru ceea ce este prin oamenii s?i. Nu n?elegem de ce forurile jude?ene(din necunoa?tere?) nu au implicat oameni de ?tiin??, scriitorii ?i arti?tii v?lenari n manifest?rile din cadrul Universit??ii. Nu n?elegem de ce n paralel cu aceste cursuri se desf??oar? ?i activit??ile Clubului Istoricilor ntr-un cadru privat cnd, printr-un efort de voin??, s-ar putea contopi cu manifest?rile oficializate. ?tim c?, potrivit unei zicale, cine pl?te?te comand? ?i muzica. Cu toate acestea nu putem s? nu ne gndim c? interesul na?ional ?i local impune m?car n spiritul toleran?ei ntru diversitate coexisten?a valorilor.

Referitor la mediatizare, constat?m o palid? prezen?? a televiziunilor ?i a Radioului, probabil dintr-o slab? ori partizan? sau neglijent? rela?ie a organizatorilor cu presa. ?i nu n ultimul rnd nu putem s? nu ne ntreb?m care este statutul invita?ilor cursan?i? Cine sunt ei, ce mesaj vor duce cu ei, ce interese culturale vor sluji, care este imaginea pe care o vor transmite despre ora?, cultur? ?i despre rede?teptarea na?ional?. Nu de alta, dar n sala de multe ori pu?in populat?, cursan?ii erau absen?i. Ca ?i profesorii din ora?, ca ?i elevii celor dou? licee.

Ne-am permis s? facem aceste observa?ii ntr-o ordine ntmpl?toare pentru a sublinia ideea c? n viziunea lui Nicolae Iorga, Universitatea de la V?leni avea menirea s? aduc? neamul romnesc n spiritul unor unor nalte valori morale, fiind o ?coal? a uniunii na?ionale prin cultur?. Cte ora?e au fericita ?ans? de a avea o Universitate de prestigiu ca V?lenii?

Credem c? eforturile edililor condu?i de inimosul primar Stelian Manolescu vor fi ncununate de revenirea la structura aceea care f?cea din sala de conferin?e un spa?iu nenc?p?tor pentru cursan?i ?i pentru v?lenari. Poate c? n viitor organizarea cursurilor n exclusivitate de c?tre consiliul localar permite o real? recuperare a memoriei ?i a operei savantului Nicolae Iorga ?i ar oferi posibilitatea desf??ur?rii cu interes ?i prestigiu a cursurilor, departe de improviza?ii si amestecuri de interese partizane. Cum ns? interdependen?a social? impune o alt? logic? a logisticii, sper?m c? n echipa ce va organiza edi?ia viitoare s? se fac? auzit? vocea tradi?iei si buna experien?? din trecut s? devin? un model.

Merit? salutat? ?i ini?iativa Prim?riei de a supune ochiului public trei versiuni ale monumentului ce se va ridica n ora? nf??i?ndu-l pe Mihai Viteazul, ca ?i spectacolul folcloric splendid, umbrit ns? de agita?ia unui trg ce nu a n?eles prea bine despre ce era vorba n inten?ia organizatorilor. Legile recept?rii artistice impun schimbarea zilei manifest?rilor folclorice ulterioare.

n ansamblu reu?ita prin grija prim?riei pentru conservarea muzeistic? local?, prin ambian?a oferit? cursurilor, prin calitatea prelegerilor de istorie romneasc?, prin expozi?ii si c?ldura sufleteasc?, edi?ia din acest an poate fi premiza unei edi?ii de o mai nalt? calitate.

Valentin Emil MU?AT