Articol publicat in: Educatie


Omul trebuie s? se afle acolo unde poate fi de folos ( Euripide )

n ultimii 20 de ani multe din unit??ile ?colare din jude?ul Prahova ?i din toat? ?ara ?i-au schimbat denumirea mai precis au atribuit ?colilor nume de academicieni, scriitori, poie?i, istorici, domnitori, personalit??i marcante care au avut o anumit? semnifica?ie pentru ?coala respectiv?.

Ceea ce ne-a determinat s? ntreprindem ac?iunea de atribuirea numelui Mihai M?n?stireanu ?colii din localitatea Predeal S?rari acestea sunt m?rturiile directe ale oamenilor de aici care l-au cunoscut pe ilustrul nv???tor, pe realiz?rile lui concrete n localitate. Evacuat in 25 martie 1944 din Bucovina, ajunge n1949 cu ordin de la Ministerul nv???mntului n jude?ul Prahova, la ?coala primar? din Zmbroaia, Predeal S?r?ri. Aici ncepe ultima etap? din via?a de dasc?l a lui Mihai M?n?stireanu, locul unde ?i va pune n practic? ntreaga lui experien??.

Am considerat c? noble?ea ?i devotamentul acestui distins nv???tor s-a manifestat mai ales prin dorin?a de a ajuta tinerii s??i nsu?easc? tainele nv???turii ?i prin aceasta s?-?i g?seasc? un drum sigur ?i demn n via??. Acestui ideal ?i-a subordonat ntreaga sa carier?, cu pre?ul unor eforturi de-a dreptul eroice .
n ceea ce m? prive?te, am fost impresionat?, dincolo de exemplul personal ?i dincolo de credin?a n misiunea nobil? a pedagogului, de imensa dragoste fa?? de fii satului pentru care, la numai un an de la venirea aici, a pus mai presus dect confortul familiei sale dorin?a de a ridica o ?coal? n Predeal.
Nu l-a interesat construirea unei case proprii ?i, locuind cu chirie cu so?ia ?i cu doi copii, n condi?ii austere, ?i-a ndreptat ntreaga energie pentru construc?ia ?colii. ?i-a crescut copiii n spiritul valorilor cre?tine, cultivndu-le dragostea de semeni ?i respectul, dorin?a de nv???tur? nalt?. Ace?tia i cinstesc numele cu o religiozitate pilduitoare .
Bunul nostru patron spiritual a fost ?i consilierul cons?tenilor, pentru ace?tia avnd mereu un sfat n?elept ?i o vorb? bun?. A fost sprijinit n nobilele sale ac?iuni de so?ia sa, mpreun? cu care a format un nucleu de intelectuali necesar emancip?rii culturale a localnicilor.
A adunat n jurul ?colii pe cei mai buni fii ai satului, i-a ncurajat s? mearg? la studii, iar mai apoi le-a fost mentor l?sndu-le mo?tenire celor care l-au urmat ca dasc?l nu numai o ?coal?, ci ?i pasiunea ?i dorin?a vie de a le deschide noi orizonturi elevilor predeleni, de a-i ajuta s? devin? oameni adev?ra?i.
V? m?rturisesc faptul c? m-am n?scut aici, am crescut pe aceste meleaguri ?i tocmai de aceea a? vrea s? mul?umesc dasc?lului Mihai M?n?stireanu c? l-a convins pe bunicul meu s?l ajute la construirea ?colii, pe p?rin?ii mei s? mearg? la ?coal? iar pe profesorii mei i-a convins c? merit? s? investeasc? n mine nv???tur?.
Consider c? a recunoa?te valoarea nainta?ilor este o datorie de onoare. Noi, educatorii de ast?zi, avem datoria s? cinstim numele ilustrului nv???tor care este din 1 septembrie 2010 numele ?colii noastre. Cand vorbim de o interven?ie in inv???mntul rural, memoria noastr? cultural? ata?eaz? din punct de vedere al semnifica?iei sale sociale dou? imagini definitorii.

Prima este aceea a dasc?lului de la ?ar?, apostolul neamului, cel care educa nu doar copii, dar este ?i un educator al comunit??ii ?i un lider al acesteia. El d? dovad? de sacrificiu, de patriotism, de dragoste de oameni ?i de credin?a in misiunea sa.

A doua imagine este aceea a copiilor de la ?ar?, cei care pleac? la ora? s? inve?e carte, la indemnul dasc?lului ?i cu sacrificiul p?rin?ilor reu?esc in via?.Chiar dac? aceste imagini tradi?ionale nu mai seam?n? cu situa?ia de acum avem datoria moral? de a ne respecta inainta?ii, de a intelege c? a?a cum spunea Nicolae Iorga ?coala trebuie s? te inve?e a fi propriul t?u dasc?l, cel mai bun ?i cel mai aspru.

Prof. Maria ALEXE,

(directorul ?colii cu clasele I-VIII Mihai M?n?stireanu Predeal S?rari)